S/Y Helmi

Följ vår segling till värmen…


10 kommentarer

Här är vi nu! Glenarm, Nordirland, 2017 07 20.

Glenarm, Nordirland. 54¤58,15N 05¤57,07W.

 

-Det har varit en del svårigheter med att få internettkontakt, vilket har gjort att det dröjt med meddelanden från oss. Ute på de små marinorna på landsbygden är mobiltelefonnätet ofta påfallande svagt utbyggt. Tvärtemot vad jag trodde. Ofta svårigheter att få internettkontakt med 3G/4G-systemet. Bara precis att det går att få ner väderleksprognoser. Därav dröjsmål med info.

-I Oban gjorde vi ett besök på ”The Oban Destillery”, men det var lång kö, så vi gjorde en runda på sta’n istället. – Landskapet i Skottland är påfallande likt det norska fjordlandskapet, med alla små öar och skär. Lite mildare och grönare, men annars påfallande likt.

-Vid den fortsatta färden blev vi påminda om tidvattenströmmarna. Då man passerar smala sund mitt mellan ebb och flod, känns det verkligen! Inte bara med- eller motström, utan framför allt de kraftiga virvlarna, som inte alltid syns på ytan. Det gäller att hålla tämligen hög fart och vara beredd att parera med rodret, när strömmen tar tag i båten. Vi har nu lärt oss att ta med inte bara vattendjupet utan också strömmen vid planeringen av färden. Att kämpa mot flera knops motström är tröttsamt och tidsödande.

Det ökända Corrywreckan!

Visar här en bild vi tog, då vi passerade förbi Corrywreckan, känd från Björn Larssons ”Den Keltiska Ringen”. Vi aktade oss för att gå in där, även om det just då var slackvatten, dvs. lugnt.

-Så har vi kommit fram till Nordirland. På vägen hit passerade vi Rathlin Island, beläget några få sjömil norr om själva Irländska ön. Rathlin Island är historiskt-tekniskt intressant, eftersom det var här som Marconi 1898 gjorde försök med att sända radiovågor över hav.  Året därpå lyckades han sända över Engelska Kanalen. Marconi fick nobelpriset i fysik 1909. Sjöfarten tog tidigt fasta på hans uppfinning, eftersom man fram till dess inte kunnat kommunisera efter att fartyget försvunnit bortom horisonten. Intressant nog var Titanic utrustat med ett radiosystem av Marconis typ. Som bekant hjälpte ju inte det, när man på kommandobryggan inte korrekt kunde värdera inkommen information.

-Vi ligger tryggt förtöjda i en liten marina i Glenarm, strax norr om Belfast. Vi blir nog kvar minst ett dygn till pga byig vind. – Tog i går kväll en runda på en lokal Pub tillsammans seglarvännerna Marie och Lars, som följer oss. – Planlägger sedan att efter Bangor utanför Belfast segla över till Isle of Man.