S/Y Helmi

Följ vår segling till värmen…

KONTAKT.

På denna sida skriver vi om hur man når KONTAKT med oss under vår segling.

* * *

-Våra privata e-mailadresser år som tidigare: hegamehl@outlook.com resp. cgmahlck@hotmail.com . Vi har inte alltid internetkontakt och därmed möjlighet att genast läsa e-post, så det kan dröja något innan svar.

* * *

-På detta medium kan Du skriva kommentarer, som vi alltid läser och – vanligtvis – godkänner innan de publiceras. Även här kan det bli en viss tidsförskjutning fram till dess att vi har internet-kontakt.

Om Du vill sända en personlig kommentar/hälsning, som Du inte önskar publicerad för en bred allmänhet, kan Du lämpligen börja Ditt inlägg med ”Privat” eller ”Ej för publicering”. Detta respekteras naturligtvis.

* * *

Www.marinetraffic.com/se/AIS/…../fartyg/all vessels…    Där kan man skriva in vårt MMSI-nummer 2656 14 710. Då ser man i realtid vår position, kurs och fart.

Detta gäller dock bara, när vi är under gång; när vi ligger i hamn, och navigationssystemet är avstängt, då syns vi inte. Men det går säkert att se i vår blogg var vi befinner oss…

* * *

Satellit-telefon: i absoluta nödsituationer kan man över hela världen nå oss – även utanför kustområdets begränsningar – via satellit-telefon: +88 163 152 4289.

OBERVERA,  att prefixet +88 betyder ”Satellittelefon” och således inte   ”Försäljare/Somalia/Maldiverna” eller något annat kryptiskt.

Checka med Din lokala teleoperatör, om de accepterar samtal till satellit-telefon. Observera dock att det är dyrt; i storleksordningen SEK 50:-/min.

* * *

-Helmis svenska mobiltelefon-nummer är inte ändrat.

-Carl-Gustav har ny mobiltelefon, och som faktiskt fortfarande är funktionsduglig. Samma nummer som tidigare.

* * *

-Bästa sättet att få kontakt är f.n. att sända ett e-post-meddelande på e-mailadress, se överst samt nedan.

– När vi är ute på översegling till havs, kan vi inte nås på ”vanlig” Hotmail/Outlook-adress, utan bara korta textmeddelanden på cgmhelmi@mailasail.com, som vi kan ta ner via satelittelefon. Det framgår dock tydligt på bloggen var vi är, och ungefär när sådan havsöversegling planlägges att ske.

* * *

Hör gärna av Dig!